Poistuvat palkinnot

Tarjoamme poistuvia tuote-eriä erityisin tarjoushinnoin. Näihin kannattaa tarttua heti, tuotteita on rajallinen määrä!

 

SARJA 3132

Lue lisää

SARJA W1049

Lue lisää

SARJA TRS063

Lue lisää

SARJA TRS080

Lue lisää

SARJA TRS086

Lue lisää

SARJA SET.321

Lue lisää

SARJA ET.339

Lue lisää

SARJA ET.340

Lue lisää

SARJA ET.307

Lue lisää

Tarjousmitali ME.001

Lue lisää

Tarjousmitali MMC4045 

Lue lisää

Tarjousmitali MMC9850 

Lue lisää

Tarjousmitali M599

Lue lisää

Tarjousmitali ME.035

Lue lisää

Tarjousmitali 55 juoksu 

Lue lisää

Tarjousmitali 1054 juoksu

Lue lisää

Tarjousmitali 153 jääkiekko

Lue lisää

Tarjousmitali 0045 jääkiekko

Lue lisää

Tarjousmitali 45 kaukalopallo kotimainen

Lue lisää

Tarjousmitali 274 pilkki

Lue lisää

Tarjousmitali 0052 paini

Lue lisää

Tarjousmitali 667 salibandy

Lue lisää

Tarjousmitali 619 lentopallo

Lue lisää

Tarjousmitali 222 hirvi

Lue lisää

Tarjousmitali 661 pesäpallo

Lue lisää

Tarjousmitali 237 jalkapallo

Lue lisää

Jalkapallopelaaja  322-G

Lue lisää

Jalkapallo paita+pallo+kenkä RP1200

Lue lisää

Jalkapallo +kenkä RP8001

Lue lisää

Jalkapalloilija RP7001

Lue lisää

Jalkapalloilija RS100

Lue lisää

Jalkapallopysti RP4001

Lue lisää

Jalkapallopysti RP1004

Lue lisää

Jalkapallopysti 4190D

Lue lisää

Jalkapallopokaali 7149 patsaalla

Lue lisää

SARJA 8261

Lue lisää

SARJA 3124

Lue lisää

SARJA NT371

Lue lisää

Golffari nainen 

Lue lisää

Standi RE.024 

Lue lisää

RE.011.54.A 

Lue lisää

Salibandy ESR363

Lue lisää

Hiihtäjä SKI

Lue lisää

Hiihtäjä RF-110

Lue lisää

GL.011. siipimalli

Lue lisää

GL.010. 8-kulmainen

Lue lisää

Standi T.1123 marmori

Lue lisää

Ota yhteyttä!

Haluatko kuulla lisää tuotteistamme ja yrityksestämme?

Yhteydenottolomake

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Top Tag Oy (0140394-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Pauliina Hermansson
040 528 0470
pauliina.hermansson@tukkuliike-rusi.fi

Henkilörekisterin nimi

Top Tag Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Top Tag Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
pauliina.hermansson@tukkuliike-rusi.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna